януари 18, 2023

Мегалитно светилище в циркуса на Поповото езеро – разказва Георги Падарски от село Брезница, един от свидетелите видял

Циркусът на Попово езеро е най-големият древнотракийски сакрален център в Пирин. Проучването му беше инициирано, заради концентрацията на свързан...

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене