януари 16, 2023

Интелигентното управление на горите в контекста на климатичните промени обсъждаха на национален форум, организиран от ЮЗДП

Над 110 представители на неправителствени природозащитни организации, МОСВ, МЗм, Лесотехническия университет, регионални дирекции по горите, държавни предприятия и държавни...

Инициативният комитет вкарва в съда прекратяването на процедурата за референдума за парк Бачиново

Инициативният комитет, който събра подписка за провеждане на местен референдум в община Благоевград, не приема безусловно проверката на Главна...

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене