Елена Иванова

Община Смолян продължава изпълнението на проекта за предоставяне на услуги за ранно детско развитие

С подписано Допълнително споразумение № 5 към Договор за БФП №BG05М9ОР001-2.004-0044-С01, Община Смолян продължава изпълнението на проект „Предоставяне на...

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене