март 8, 2024

Проект, който ще помогне за развитието на античен град Хераклея Синтика като туристическа дестинация, изпълнява Община Петрич

Реставрация, консервация, популяризиране и социализацията на античен град Хераклея Синтика са включени в проект, който Община Петрич изпълнява, с...

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене