март 27, 2024

Световно известните сортове „Басми“ и „Неврокоп“ загиват и никой не прави нищо от години….

Почвеното разнообразие в Гоцеделчевския район благоприятства разнообразното селско стопанство. В равнината ни се отглежда тютюн (световно известната” неврокопска басма”),...

Първан Дангов планира да забрани достъпа на най-старите автомобили до центъра на Дупница заради шума и вредните емисии

Община Дупница работи по наредба, която да ограничи достъпа до центъра на града на най-старите и замърсяващи околната среда...

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене