март 20, 2024

Голяма радост за служителите в този сектор, парите им скачат с минимум 10%

Министерството на отбраната продължава провежданата последователна политика за нарастване на заплатите в системата Заплатите на цивилните служители и военнослужещите се...

Край! В Благоевград повече няма да се допусне строителство на сгради без гаражи или подземни паркинги

Проблемите с паркирането в Благоевград имат редица измерения. Част от тях са свързани с неправомерното паркиране на автомобили в...

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене