14 безработни от община Банско бяха включени в обучение по проект „Красива България”

Те се срещнаха с кмета Георги Икономов, който им разясни целите на обучението – придобиване на професионална квалификация като озеленители. При успешно завършване на курса, безработните получават сертификат, валиден за всички държави в рамките на Европейския съюз. Обучителният процес е с продължителност 41 работни дни, като за това време включените лица ще получават и възнаграждение в размер на 8 лева на ден. Програмата цели професионално обучение на безработни лица и се осъществява в рамките на спечелената от община Банско мярка М02 по проект „Красива България” – „Подобряване на социалната инфраструктура”. По нея предстои да се извърши ремонт и реконструкция на подпокривното пространство на съществуващата детска градина в гр. Добринище, в резултат на което ще бъде изградена зала за игра за децата, посещаващи градината.IMG_2958

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене