язовири

Собствеността на 28 водоема на територията на община Сатовча безвъзмездно прехвърлена в полза на държавата след решение на ОБС

Със свое решение под № 418  и на основание чл. 21,ал1,т.8 от ЗМСМА  и параграф 33 от Заключителните разпоредби...

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене