сграда

Общински пазари ЕООД-гр. Гоце Делчев ще проведе публично оповестени конкурси за отдаване под наем на обособени обекти в сграда с търговско и производствено предназначение

Общински пазари ЕООД-гр. Гоце Делчев На основание чл.51б, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.10, ал.1, т.20 и чл.37...

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене