николай николов

Д-р Николай Николов представи новата си книга в Правно-историческия факултет на „ЮЗУ „Неофит Рилски“

Д-р Николай Николов, член на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, представи книгата си „Научно-практически коментар...

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене