Народният представител от БСП – инж. Тодор Радулов пред Топ Преса : ЗА ПЪРВАНОВ НЯМАМ ЛОГИЧНО ОБЯСНЕНИЕ, как един човек стоял начело на тази партия и издигнат от нея за Президент на държавата два мандата, сега забива нож в гърба й

тодор радулов

Съвсем обикновен, аз съм един от вас и никога не съм си въобразявал, че съм нещо повече.

Що за човек е инж. Тодор Радулов? Имате  ли лична човешка светлина, в която не Ви познаваме?

Съвсем обикновен, аз съм един от вас и никога не съм си въобразявал, че съм нещо повече. Уважавам и се стремя да разбирам всеки един, който е споделял с мен проблемите си и там където е било възможно винаги съм помагал и съм готов да го върша и за в бъдеще. Като цяло в общуването  съм човек на компромисите, но не винаги.Това е в зависимост от поведението на ответната страна. В работата ми компромисите са изключения и ги допускам по отношение на по-мловажни въпроси, които не  биха се отразили на крайния резултат. Обичам семейството си, близките и приятелите и държа на тях.

Всеки човек си има по нещо, с което се различава от другите. Не става въпрос за физически белези или пол. Въпросът  опира до вътрешните чувства и отношения. Аз съм човек, който в много редки случай търси усамотение. При всяка една възможност съм или с близките си или с приятели и по този начин се освобождавам от напрежението, което се е натрупало в мен от ежедневието. Контактите и общуването в тези случаи е приятно и остават трайни спомени. Мисля, че това е една много хубава страна от характера ми и аз съм доволен, че я притежавам.

Другото, което искам да кажа е, че болката на другия не ми е чужда и там, където съм имал възожност, винаги съм помагал. За мен е важно преди всичко човек да остане човек и да се запази в добрата светлина.

За какво мечтаете в професионален план? А в личен?

Като строиелен инженер естествено е мечтите ми в професионален план да бъдат насочени в строителството. Строителният процес да бъде облекчен от всяка страна- технологична, проектна, административна, равнопоставеност, възможност за участието в процеса на всяка една фирма, отговаряща на необходимите условия. Нови технолигии, които да намалят физическия труд до възможния минимум и да доведат до икономични решения в изпълнението на обектите.

В личен план, да мога да дочакам момента разбира се в добро здраве заедно с близките ми и хората около мен реализацията на внуците ми в живота.

И ако имам възможност да посетя поне един от резерватите в Африка  ще бъда много щастлив, тъй като съм и страстен ловец.

Вярващ човек ли сте? В какво? Какво е за вас вярата?

Едва ли има човек, който да не вярва в нещо. Едни в различни религии, други в съществуването на извънземни светове и прочие. Аз вярвам в доброто, което е заложено във всеки човек и винаги се стремя при общуването си да се добера именно до него. Така по лесно се общува и съответно постигаш целите, които си поставяш, както към личноста, така и за решаването на възникнали проблеми в обществените отношения.

Да вярваш в нещо значи, че си жив!

Кое е нещото, което Ви провокира да изберете ‘’ каузата’’  Народен Предтавител? Отговорността от номинацията  личен избор или…?

Избрах каузата не за лична изгода. Една от причините бе отговорността пред  хората, които издигнаха кандидатурата ми за народен представител и другата причина бе,че може би в една такава тежка ситуация, в която се намира страната мога да помогна  за излизането от положението, в което се намираме на икономическа, социална и политическа криза.

Моля, предайте ни през вашата призма, какво се случва в БСП? Дайте мнението си за АБВ и поведението на Калфин и Георги Първанов спрямо БСП.

Напрегнатата и сложна обстановка, в която  БСП е  принудена да работи в Парламента и Правителството в ролята си на мандато носител с отговорностите, които трябва да понесе безспорно се отразява и на отношенията вътре в самата нея. Не винаги, може би от малкото време, в което трябва да се реагира на проблема не се взимат адекватни решения.  В някои случаи има разминаване и с партньорите от ДПС, което пък води до изнервяне на някои от членовете на БСП както в Парламента, така и в Народното събрание. Всичко това води до определени изяви на отделни членове, за несъгласие по определени въпроси, което пък създава впечатление навън за нестабилност в поитически план. Моите впечетления са в противоположна посока. Мисля,че за сега БСП стои стабилно и няма опастност от разцепление за което се говори в медийте. В историята на БСП има достатъчно примери за явления като АБВ. Това е диалектиката, но нито едно от тях не е успяло да дестабилизира БСП. Така  че и за АБВ аз смятам, че се отнася същото.

За Ивайло Калфин мога да кажа само това,че за съжаление той не оцени какво БСП е направила за неговата политическа кариера и не му прави чест сегашното му поведение към нея. Колкото до Георги Първанов аз нямам логично обяснение, как един човек стоял начело на тази партия и издигнат от нея за Президент на държавата два мандата, сега забива нож в гърба и. Определено смятам, че всички наболели въпроси  се решават и може да се помогне за тяхното решение когато си вътре в партията, а не отвън. Поведението му в този момент не носи никому полза и най малко на него като на политик с такава биография. Разочарованието на по-голямата част от членовете е огромно.

Политиката и инженерството –общото и различното. Мнението Ви за съществуването на политическото инженерство, то утопия ли е или реалност, провокация може би….?

Инженерството в различните сфери на стопанския живот преди всичко се характеризира с това, че посредством него се решават възникнали конструктивни или технологични задачи и в резултат на това в повечето случаи се реализират материални обекти. Политическото инженерство се занимава със създаването на политически субекти при възникнали нужди от наложени обстоятелства в развитието на обществото. Общото в двете инженерства е, че и при двете в резултат на дейността им се създават продукти, материални и идеологични. Различието е в това, че при едното създадения продукт е с по дългосрочен план на ползване, докато при другото то се обуславя от динамиката в развитието на обществените отношения и възникналите нужди от създаването на нови субекти или усъвършенстването на съществуващите. Дали е утопия и реалност политическото инженерство или провокация. Лично аз мисля, че то е както реалност така и провокация. Тъй като реалната политическа обстановка и промените в нея провокират изменението в някой от субектите или създаването на нови.

Какво смятате, че не достига на България за да стане достойна европейска държава?

Преди всичко политическата воля у всички политически формации е за реализирането на тази цел. Набелязване приоритетите в развитието на държавата и постигането на съгласието на всички политически субекти които участват в управлението за тяхното изпълнение в дългосрочен план. Кадровият  потенциал, с който разполага държавата вътре в нея и извън страната е с възможност  за постигането на тази цел.

Трите основни неща, които се промениха в държавата след управлението на ГЕРБ.

-В икономически план- ликвидиран бе малкият и среден бизнес. Десетки малки и средни фирми бяха доведени до фалит. Разрастна се корупцията до всички нива.
-В социален план повече от 400хил. души останаха на улицата без работа . Увеличи се младежката безработица, което  принуди голяма част от младежите да напуснат страната и да търсят реализация в други страни. Нищо не бе направено в посока подобряване състоянието на възрастните хора, на младите майки и децата.
-Несигурност и постоянен страх у хората през това управление. Голяма част от хората зети в политиката и бизнеса бяха незаконно подслушани и се използваха записите от  управляващите за разчистване на сметки и изнудване. По късно излязлото на светло, прословуто тефтерче на Златанов в потвърждение на по- горе казаното, доказва стила и методите, с които ръководството на ГЕРБ се е разправяло с неудобните му независимо дали  са от тяхната политическа сила, от опозицията или бизнеса.

Какво планирате в най-близко бъдеще? Какво да очакваме от Вас в качеството си на Народен представител?

За тези, които не ме познават искам да поясня, че  аз съм строителен инженер  и стажът ми е преминал преди всичко в строителния бизнес. Би трябвало да е ясно, че моите усилия ще бъдат насочени в направления с цел облекчаване режимите в бизнеса, в регионалната политика и инвестиционното проектиране. В близък план след проведени разговори с ръководството на АПИ имам уверението,че ще бъде одобрен и финансиран проект за околовръстния път от КАТ покрай с. Борово до включването му в пътя Гоце Делчв-Петрич-Златарево за близо 1,5 мл.лв., а също така и окончателното завършване на участъка Разлог-Гоце Делчев през 2014г., който е включен в ЛОТ Юндола-Разлог-Гоце Делчев и трябва да бъде завършен август 2015г.

Какво Ви стимулира да продължите напред?

Сиуацията, в която се намира държавата в икономически и политически план, продължителният натиск от страна на опозицията за оставка на правителството в по-голямата си част без основание е една от причините. Другото е, че независимо от трудната обстановка, в която работи правителството за краткия период откакто е избрано, в социалната политика е направено не малко за разлика от предишното правителство на ГЕРБ. Считам, че сложната конфигурация на парламента не може да бъде пречка за изпълнението на поетите ангажименти в програмата на правителството.

 Ивана Лефтерова

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене