Пиринският депутат Ахмед Башев влезе в комисията „Бисеров“

Ахмед Башев

Пореден скандал разтре­се пленарната зала. Причи­на за политически нападки и подвиквания от място стана предложението на ГЕРБ да се създаде временна анкетна комисия, която да разгледа внезапното напускане на всички постове на парламен­та от страна на бившия зам. председател на НС и депутат от ДПС Христо Бисеров.

След близо два часа деба­ти дали да се създаде, или не, комисията, предложението беше гласувано с известни допълнения.

Комисията ще работи в срок от три месеца и ще е съставена от 12 народни представители, по трима от всяка парламентарна група. 177 депутати гласуваха „за“, а трима „против“.

От ДСП предложиха раз­ширяване на дейността на ко­мисията с обявените в медии­те твърдения за срещи меж­ду Бисер Миланов-Петното и Бойко Борисов. Идеята бе приета от депутатите. Народ­ните представители обаче не гласуваха дейността на коми­сията да включи и срещите между Миланов и премиера Пламен Орешарски, както и темата за парите от общес­твени поръчки, спечелени от PR агенцията на Моника Станишева – „Актив груп“.

Депутатът от ДПС Йордан Цонев заяви, че партията ще подкрепи създаване на коми­сия по казуса с Христо Бисе­ров, но поиска и разширява­не на дейност й с разглеж­дане на твърденията за сре­щи на Бисер Миланов-Петно­то с лидера на ГЕРБ Бойко Бо­рисов и кореспонденцията между тях.

Според Петър Мутафчиев от БСП в парламента трябва да бъде създаде комисия „Ан- тикорупция“, която да се бо­ри с тези лоши практики, да приема сигнали и тя, когато има съмнения, да ги дава на прокуратурата.

„Случаят с Бисеров е в прокуратурата, той мина своя политически път, защото Христо Бисеров напусна пос­товете си, даде си имунитета и прокуратурата и съдът са те­зи, които могат да кажат от­тук нататък докъде е имало нарушение на закона“, каза Петър Мутафчиев.

Той сподели, че не вижда когато делата тръгват, каква би била ролята на тази коми­сия, освен да попречи или да създаде напрежение. „Нека да оставим независимата съ­дебна система, след като е поела случая, да си свърши работата“, апелира Мутаф­чиев.

Той подкрепи създаване­то на комисията, но сподели, че би подкрепил други пред­ложения като проверка на приватизационната схема в България, за това „как се из­точиха милиарди левове и се раздадоха на близки и поз­нати и на политически лица“. Защо мълчим за това, попи­та народният представител колегите си.

Последва и светкавична реакция на депутата от ГЕРБ Десислава Атанасова. „Кога­то говорим за постоянната комисия за конфликт на ин­тереси и корупция в НС, трябва да отбележим не са­мо кой е неин председател, но и факта, че над месец и половина управляващото мнозинство мълчи по предло­жението на ГЕРБ този пред­седател да бъде отстранен от поста“, каза Атанасова. Тя попита трябва ли да се при­помнят данните, станали из­вестни чрез медиите, и объ­рканите обяснения на пред­седателя на комисията Волен Сидеров за пътуванията му до далечни екзотични дестинации.

Депутатът от „Атака“ Илиан Тодоров защити лидера си и отвърна на нападките на ко­лежката си от ГЕРБ: „Госпо­жо Атанасова, не виждам каква е тази Ваша фиксация към Сидеров и Комисията за конфликт на интереси и ко­рупция. Знам, че сте член на комисията и ние разглежда­ме сигнали срещу Вас, и за­това от доста време искате неговата оставка. Защото е трудно да обясните как, след като влизате в политиката, Вашият съпруг започва да пе­чели обществени поръчки за близо 1,8 млн. лв. Знам, че не е приятно някой да ви ро­ви в мръсното бельо, знам, че преди няколко дни Вашият съпруг получи около 200 000 лева по тези поръчки, така че, ако обичате, не се занима­вайте с господин Сидеров, защото ще ви създаде доста неприятности с тези сигна­ли“, каза Тодоров и допълни: „Колкото до някакви пътува­ния, какво написали медии­те, на които вие периодично плащате, за да пишат глупос­ти против „Атака“, силно съ­жалявам. Когато съдът се произнесе кой е виновен и кой не е виновен, тогава мо­же да правите подобни зак­лючения кой къде ходил и какво правил. Сигурно Вие цял живот сте си стояли в панелката в Русе и не сте изли­зали от нея“.

Председателят на времен­ната анкетна комисия за Христо Бисеров е Сияна Фудулова от БСП. Членове на комисията от социалистите са още Атанас Пъдев и Кирчо Карагьозов. От „Атака“ члено­ве са Любомир Владимиров, Деница Гаджева и Калина Балабанова, от ГЕРБ – Веселин Вучков, Стефан Дедев и Сне­жана Дукова. Янко Янков, Хамид Хамид и Ахмед Башев са представителите на времен­ната анкетна комисия от ДПС.

Вестник „Струма“

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене