Скандал! Кметицата на Гърмен и нейната придворна Фатме Топчиева в нова финансова афера и стряскащ конфликт на интереси при разпределението на парите за улилищата в общината! ДОКУМЕНТИ!!!

Print0003До

Г-н Министъра на МОН

гр. София

 

До

Г-н Началника на РИО на МОН

гр. Благоевград

 

До

Окръжна прокуратура гр. Благоевград

До Топ Преса

Благоевград

До infomreja.bg

Благоевград

До вестник „Струма“

Благоевград

 

 

Уважаеми Г-н Министър, Уважаеми институции, Уважаеми медиии, пишам ви група директори на училища в община Гърмен

Със Заповед №80/20.02.2015 г., кметът на общ. Гърмен е утвърдила формула за разпределение на средствата, получени по ЕРС за 2015 г. /Прилагаме копие от формулата/.

Формулата е изготвена от Фатме Топчиева – Вр. и. д. директор на дирекция „ФСД и ПНО” в ОбА с. Гърмен. Във формулата са заложени много странни критерии, които очевидно облагодетелстват само две училища – тези в село Дебрен и село Дъбница. Това е така, защото г-жа Топчиева е съпруга на директора на ОУ Дебрен, а преди да заеме тази длъжност тя беше счетоводител на ОУ с. Дъбница.

За да увеличат бюджета на ОУ с. Дебрен със сумата от 10 225 лв., кметицата на общ. Гърмен и съпругата на директора, което е фрапиращ конфликт на интереси, добавят критерии за училища с ученици от 201 до 250. В този критерий попада само това училище. За него се определя по 0.4% от ЕРС за брой ученик.

Print0005За да увеличат бюджета на ОУ с. Дъбница със сумата от 4309 лв. добавят критерии за училища с ученици от 151 до 200. В този критерий попада само това училище. За него се определя по 0.17% от ЕРС за брой ученик.

В община Гърмен има 8 училища. Две от тях са СОУ и броят на учениците във всяко от тях е над 250 – те са игнорирани от първия критерий. Останалите четири училища са с брой ученици в диапазон от 86 до 150. Те са игнорирани от втория критерий.

Уважаеми г-н Министър, освен конфликта на интереси, това е показателен случай на измама и подценяване на малките и големите училища едновременно по чисто субективен фактор и никой не може да се противопостави на кметицата и нейната служителка.

Каква е разликата между училище със 150 ученика и такова с 210 ученика, че да получи училището в с. Дебрен 10 225 лв. по измислен критерий от съпругата на директора и кметицата, която е от същото село?!

Защо няма добавка за по-големите училища? В ОУ с. Дебрен се работи по-трудно ли?

Моля да извършите проверка по случая, който цели облагодетелстване на определени лица, да накажете виновните и да разпоредите правилно разпределяне на публичния финансов ресурс на държавата.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене