Градът: Бившият кмет на град Гоце Делчев Хенрих Михайлов продава конака на Рифат бей

изтеглен файл

Легендарният конак на Ри­фат бей и имотът около него, намиращ се в Косова махала на град Гоце Делчев, по всяка вероятност ще бъдат прода­дени на крупен инвеститор, който ще строи луксозен хо­телски комплекс и щял да го превърне в туристическа атракция. В основата на сдел­ката е бившият кмет на град Гоце Делчев – скандално из­вестният Хенрих Михайлов, който е един от наследниците на историческата личност Ри­фат Бей Неврокопски. Дълго време наследниците на ва­лията в града ни бяха във въ­трешна война за управление­то и бъдещето на имота, но според данни на техни близ­ки в името на парите и бъде­щето му и спасението да не се разруши те са се обедини­ли и решили да го продадат. Михайлов е намерил инвес­титор и семейството е старти­рало преговорите, но дали ще се стигне до сделка, трудно може да се каже. Една от при­чините е фактът, че обектът е обявен за паметник на кул­турата, а това е доста трудна административна спънка за преобразуването му в хотел например. Легендите около мистериозния конак на Рифат бей през годините се нароиха много. С години се говори, че цялото злато на бея все още стои закопано в един от теме­лите на стария конак и това е провокирало дори неговите наследници, какъвто е Мла­ден Михайлов от Гоце Дел­чев, с години да търси това злато там със иманярска тех­ника.!

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене