гоце

Топ Преса разбива митове! Ексклузивно!Магията е изкуствен вирус. „Който не вярва на магия, магии не го ловят“

По искане на читатели, Топ Преса направи стойностен анализ по една доста чувствителна тема. Регионът на общините Гоце Делчев,...

Световно известните сортове „Басми“ и „Неврокоп“ загиват и никой не прави нищо от години….

Почвеното разнообразие в Гоцеделчевския район благоприятства разнообразното селско стопанство. В равнината ни се отглежда тютюн (световно известната” неврокопска басма”),...

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене