Няма да остане домакинство, което да не бъде осигурено с дърва за зимата, гарантира директорът на ЮЗДП

Няма да остане домакинство, което да не бъде осигурено с дърва, увери след среща с областния управител на Кюстендил Александър Пандурски и представители на горските стопанства от областта, фирмите за дърводобив и търговия с дървесина, директорът на Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП) Дамян Дамянов. Той посочи още, че цените ще бъдат в рамките на обявените и няма да стигнат спекулативни стойности. „Мисля, че ще успеем да осигурим дърва за населението при цени от 120-125 лв. за кубик“, посочи Дамянов.

Срещата имаше за цел да намери решение на проблема с доставките на дърва за огрев на населението и за цените, които прехвърлят 170 лева за кубик. Прогнозните цени за септември предвиждат цената да достигне до 200 лева.

„Единственото място, където има изоставане, е Кюстендил. Навсякъде снабдяването върви по-добре в сравнение с миналата година“, каза Дамянов. Той посочи, че от страна на ЮЗДП и поделенията му през тази година са обезпечени двойни количества дърва за населението, спрямо миналата година.

Директорът на ЮЗДП изтъкна, че единият проблем са високите цени, които плащат дървопреработвателните предприятия за кубик дървесина. „При пазарна икономика това са критерии, които няма как да коментираме или дирижираме. В тази връзка се разбрахме да направим в рамките на Закона за горите разрешени процедури за пряко договаряне с цел задоволяване потребностите на местното население. Те ще бъдат за всички области, където има малко изоставане“, каза Дамянов. Той посочи, че ще се търсят компенсации за фирмите, които работят отговорно, с цел задоволяване на населението да бъдат подпомогнати на следващите тръжни процедури. „Не става въпрос да ги делим на „наши и ваши“, не по политически, а по обективни причини“, коментира Дамянов.

„Дървесина в държавата има, тя се управлява правилно и мисля, че е наше морално задължение да обезпечим хората с дърва за отопление, което гарантирам, че ще стане. На места имаме разминаване с кметовете на общини, защото някъде няма списъци, или в тях има записани всички членове на едно домакинство, което означава чувствително презапасяване. Надявам се, в движение тези проблеми да бъдат отстранени“, каза още Дамянов.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене