юздп

Директорът на ЮЗДП инж. Валентин Чамбов проведе традиционна среща с представители на дърводобивни и дървопреработващи фирми

Инж. Чамбов запозна присъстващите с количеството дървесина, включено в годишния план за ползване на дървесина на ЮЗДП за 2024...

Директорът на ЮЗДП инж. Валентин Чамбов свика съвещание с директорите на горски стопанства

Голяма част от горските стопанствата изпитват затруднения с реализацията на дървесината. Това стана ясно на поредното съвещание, което директорът...

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене