през

Читалищни дейци обсъдиха националната стратегия за учене през целия живот

снимки: Община Благоевград Регионален експертно-консултантски и информационен център ”Читалища” – Благоевград, съвместно с Община Благоевград и Народно читалище ”Никола...

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене