минерална вода

Съветниците в Петрич разрешиха на концесионерите Т. Осиковски и Пл. Трифонов да прокарат минерална вода до спортния комплекс в Марикостиново

Петричките общински съветници дадоха картбланш за обособяване на трасе на външен водопровод за минерална вода до спортен комплекс за...

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене