юли 11, 2024

На официална церемония в Килийното училище бяха наградени победителите в конкурса „Клас на годината“ и „Ученик на годината“.

За четвърта поредна година Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Кюстендил организира...

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене