декември 29, 2022

ЮЗДП ДП закупи със собствени и с европейски средства харвестър с кранова уредба, задвижване 8х8, на стойност 850 300.00 лева без ДДС.

През 2020 г. стартира проект „Климатично интелигентно управление на горите в Централна и Източна Европа“LIFE19 CCA/SK/001276 с акроним „CLIMAFORCEELIFE“,...

ЮЗДП отчете успешна година. Поставените задачи са изпълнени, а Предприятието работи успешно по редица проекти

– От шестте държавни предприятия в България, единствено Югозападното е закупило харвестър система, чиято идея е да се отглеждат...

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене