Община Белица осигури топъл обяд за бедни хора

Социално слаби хора от община Белица  получават топъл обяд. Това стана факт, след като кметът Радослав Ревански подписа договор с Министерството на труда и социалната политика. За целта ще бъдат усвоени 106 260,00 лева.

За период от 10 месеца всеки ден ще бъде предоставян топъл обяд за 200 жители на общината. Помощта е насочена към лица и семейства, които се подпомагат по чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, както към самотно живеещи хора и бездомни лица.

Включени са и граждани с доказана липса на доходи, установена от служба „Социално подпомагане” в община Белица. Социалната услуга ще бъде предоставена не само за нуждаещите се от град Белица, но и за хората в малките населени места в общината. Осигурените средства са от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене