Увеличават капитала на ВиК Паничище

община сапарева баня

Две докладни записки касаещи ВиК Паничище ще разглеждат съветниците в Сапарева баня на заседание в понеделник. С решение на местният парламент ще бъде увеличен капитала на ВиК Паничище. Увеличаването на капитала да стане със сумата от 35 000 лв. предлага кмета на Сапарева баня Сашо Иванов. Фактическите предпоставки за това са свързани с необходимостта от постъпване в дружеството на допълнителни средства за оптимизиране и увеличаване на стопанската му дейност, нужда от допълнителни средства за преодоляване на финансови затруднения. Община Сапарева баня е едноличен собственик на капитала на ВиК. С договор от 1 януари 2006 година общината е учредила концесия върху водностопанските обекти и съоръжения на ВиК.

Именно с това е свързана и втората докладна записка. Тя е за плащане на дължимите такси по разрешително за водоползване и ползване на воден обект. За водохващане на р. Прав Искър в землището на с. Сапарево е издадено разрешително за водоползване от Министерство на околната среда и водите. Дължимите такси са начислявани от Басейнова дирекция, на община Сапарева баня, в качеството й на титуляр на разрешителното, без общината реално да оперира и извършва услугата. От Басейнова дирекция има издаден акт за установяване на публично държавно вземане, с който е установено задължение на общината, като дължимата сума е 66 220 лв., без начислените лихви за периода 1 януари 2006 – 31 декември 2012 година. Това се казва в мотивите на кмета на Сапарева баня Сашо Иванов, който е вносител на докладната записка. В решението, което предстои да бъде взето е записано, че ОбС задължава ВиК да заплати дължимите такси по Разрешителното за водопозлване, издадено от Министерство на околната среда и водите за периода 1 януари 2008 година 31 декември 2014 година.

Общо 37 са докладните записки, които трябва да бъдат разгледани./dariknews.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене