ОБЯВА! 400 вакантни длъжности за офицери, сержанти и войници

военна подготовкаСъс заповед на Министъра на отбраната са обявени 400 вакантни длъжности за офицери, сержанти и войници от доброволния резерв във военноморските и военновъздушните сили на Република България.
Сключилите договор за разположение за активна служба ще получават годишно възнаграждение в размер на едно основно месечно възнаграждение в съответствие с присвоените звание и степен. При повикване на активна служба, те ще получават основно и допълнителни възнаграждения, пропорционално на продължителността на активната служба.
Резервистите могат да сключват договори и с военни формирования, които са определени за участие в операции и мисии извън страната. Времето през което резервистът е на активна служба се зачита за трудов стаж от първа категория.
Пределната възраст за сержантски и войнишки длъжности е 55 години, а за офицерските и подофицерските 60 години.
3аявления могат да подават всички мъже и жени на възраст от 18 до 60 год. до 20.03.2015 г.
На 25 февруари от 14.00 ч. в Общинска администрация ще се проведе презентация на службата в доброволния резерв от представители на Областен военен отдел Благоевград.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ, ЖЕЛАЕЩИТЕ МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ В:
ОБЛАСТЕН ВОЕНЕН ОТДЕЛ- БЛАГОЕВГРАД – ТЕЛ. 073/88-51-02; 88-51-05;
ОФИС НА ОБЛАСТЕН ВОЕНЕН ОТДЕЛ – БЛАГОЕВГРАД В ОБЩИНА Г.ДЕЛЧЕВ ТЕЛ. 0882065157 ; 0878894738
(намира се на партерния етаж в Общинска администрация, стая № 9)

Без име

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене