Димитър Урдев: Пореден общински бюджет със свръхочаквания за приходната част

В края на миналата седмица, по време на извънредно заседание на ОбС – Благоевград бе гласуван и одобрен бюджета на Благоевград за 2024г. 36 местни парламентаристи подкрепиха финансовата рамка, против бяха двама. Нямаше въздържали се.

Общинският съветник Димитър Урдев коментира темата в ефира на Радио Благоевград. “Бюджетната процедура е следвала всички стъпки, които са разписани в закона – публично обсъждане, представяне на всички заложени политики, обсъждане в комисии, становища на различни граждани и организации, но не това е най-важното. Много граждани се свързаха с мен и ме питаха за този общински дълг, който с решение на ОбС бе увеличен от 20 на 40 милиона лева. Необходимо е да се направи анализ на причините, довели до сегашното финансово състояние на общината, на размера на задълженията, както и какъв е успешният изход от ситуацията.“

Според анализа на Димитър Урдев, до голяма степен това е заради начина, по който функционира и работи общинската администрация.

“Всеки път Общинският съвет гласува правото на кмета еднолично да прави промени в бюджета, да кандидатства по проекти, каквито той намери за добре и при условия, които смята за добри. Практиката показва, че нужното решение от местния парламент се търси в последния момент и като извънредна точка, което отнема възможността за каквато и да е ангажираност от негова страна като орган на местното самоуправление.”

Друг голям проблем според Урдев е лошото планиране на бюджета. “Всяка година той се планира при свръхочаквания за изпълнението на приходната част и въз основа на това разходната част. Какво се случва когато нямаш буфер, който да поеме неизпълнението на приходите? Няколко пъти Методи Байкушев похвали дирекция “Местни данъци и такси” за високата събираемост. И това вероятно е така. Проблемът е, че когато имаш 95-96% събираемост от очаквани 35-40 милиона лева, ти на практика реализираш дефицит в размер 1,2 – 2 милиона лева годишно.”

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене