Съветниците приеха кметът на Кюстендил да получава заплата в размер на 80% от основната заплата на министър

Съветниците в Кюстендил приеха кметът на Кюстендил да получава заплата в размер на 80% от основната месечна заплата на министър. Към нея да се начисляват допълнителни месечни възнаграждения за трудов стаж и професионален опит в размер на 1% за всяка прослужена година. Предложението е за около 7 500 лева.

Предложението беше подкрепено с гласовете на 25 съветници. Против гласуваха осем, а трима се въздържаха.

Заплатата на новия кмет на Кюстендил Огнян Атанасов беше гласувана днес за втори път, след като на предишната сесия не беше прието направеното предложение кметът да получава максималния размер възнаграждение – 90 % от основната месечна заплата за министър.

На предишната сесия не беше прието прието и направеното предложение за възнагражденията на на съветниците. Днес те приеха да взимат 70 % от средната брутна работна заплата в общинската администрация на Община Кюстендил за съответния месец.

Общинският съвет прие да бъде намален екологичният компонент, част от данъка за моторни превозни средства за автомобилите без категория, Евро 1 и Евро 2. Облекчението ще засегне собствениците на около 4 440 автомобила. За този вид моторни превозни средства коефициентът за определяне на екологичния компонент на данъка за Евро 1 и Евро 2 се намалява на 1,10.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене