МИГ БАНСКО ПРОВЕЖДА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА РАЗРАБОТВАНАТА СТРАТЕГИЯ „ВОДЕНА ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“

Имаме удоволствието да Ви поканим за обществено обсъждане на Стратегия по подхода „Водено от общностите местно развитие“(СВОМР) от Програмата за развитие на селските райони 2021-2027 г. на МИГ Банско.
По време на срещите ще разберете:
По кои мерки бихте могли да кандидатствате след одобрение на СВОМР ?
Кои са допустимите дейности и разходи?
Какъв бюджет е предвиден за всяка мярка?
На какви критерии/индикатори трябва да отговарят проектните ви предложения?

Срещите ще се проведат в сградата на Общинска администрация Банско по график.
29.08. 2023г. 10:30 ч. Среща със земеделски производители и преработватели;
30.09.2023г. 10:30 ч. Среща с представители на стопанския сектор извън земеделието;
31.08.2023г. 10:30 ч. Среща с представители на нестопанския сектор и представители на публичния сектор.

За въпроси и повече информация, може да се обръщате на телефоните на МИГ –тел.0896/860750 – Георги Цветков –Председател на УС на МИГ Банско, 0887/797922 –Десислава Хаджирускова – Координатор МИГ Банско, и на mig_bansko@abv.bg

Очакваме да вземете участие и разчитаме на Вашата активност!

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене