Ученици посетиха „Пиринпласт“АД в Гоце Делчев

Ученици от клуб „Информатика за всички” на ПМГ „Яне Сандански“, с ръководител г-жа Ваня Станчева, посетиха фирма „Пиринпласт“ АД в град Гоце Делчев. Гимназистите бяха посрещнати от г-н Вълчев, който ги разведе из предприятието. Той им показа работещи машини, които използват софтуерни продукти за производството на пластмасови изделия. Особено впечатление им направи роботизираната машина, произвеждаща прибори от пластмаса.
Учениците и техният ръководител благодариха за възможността да посетят фирмата и да придобият нови за тях знания относно протичането на технологични процеси.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене