Правят изложбена зала до къщата на Ванга в Петрич

Изложбена зала ще бъде обособена в постройка, която се намира в двора, до къщата на Ванга в Петрич.

Общината е внесла инвестиционно предложение до РИОСВ за реконструкция на съществуваща постройка и преустройството й в място за съхранение, презентации и изложби към къща – музей „Ванга“. Целият имот, където е къщата, в която Ванга е приемала посетители, преди да се премести в м. Рупите, е 328 квадрата. Сградата, която сега общината иска да ремонтира е разположена в североизточната част на имота и представлява допълващо застрояване със застроена площ 20 кв. м. Сега сградата се използва за съхранение на стопански инвентар. За сградата е издадено удостоверение за търпимост през ноември м. г.

С инвестиционното предложение се предвижда сградата да бъде реконструирана, което включва цялостно укрепване и естетизиране с цел изпълнение на предвидените функции – съхранение, презентации и изложби към къща – музей „Ванга“. Ще бъде укрепена носещата стоманобетонова конструкция, ще бъдат подменена дограмата на сграда и направени изолации и облицовки.

Преустройството не е свързано с изграждане на нова довеждаща техническа инфраструктура. Имотът и изградените в него сгради са електроснабдени и водоснабдени, отпадъчните води са отведени в улична канализация. Инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии, както и в границите на защитени зони по НАТУРА 2000, не попада в обхвата на Закона за опазване на околната среда и не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда, е становището на екоинспекцията.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене