Гласът на експертите! Никола Джингаров пред Топ Преса: Светлина в тунела има!

Господин Джингаров, благодаря Ви, че приехте поканата за застанете пред голямата аудитория на Топ Преса в нашата рубрика „Гласът на експертите“ в случая – експерт в сектор „Образование“. Вие ръководите едно от основните училища в Гоце Делчев – именно „Трето основно училище“ Братя Миладинови. В качеството Ви на административен ръководител, нека започна с въпроса – кое е нещото, което Ви мотивира да прескочите границата от преподавател в човек който управлява учебно заведение?

Моят съзнателен избор беше да стана учител. За това съм учил и съм се готвил да работя. Директор станах твърде млад за тази длъжност – на 31 години. Така се стекоха обстоятелствата, че изобщо не ми дадоха време за размисъл. Започнах в ПГ по МСС, след това в Брезница, а от почти две години съм директор на Трето основно училище „Братя Миладинови“.

 1. -За проблемите в сектор „Образование“ се говори доста от години. Направи се много за решението на повечето знакови проблеми, но имам усещането, че последните няколко години нещата не се случват с правилното темпо и резултатите или ги няма или закъсняват. Съгласни ли сте с тази моя констатация? Ако да защо, ако не пак защо…?

– Не, не съм съгласен. Образованието е един от най-динамично развиващите се сектори в страната. Особено през последните години в сектора се извършиха много промени, които поставиха образованието във фокуса на държавата. Не само се увеличиха учителските възнаграждения, това е най-малкото. В нашата сфера се откриха и реализираха програми по европейски и национални проекти. Те изключително много допринасят за развитието както на материалната база, така и за обмяна на педагогически опит и добри практики и всичко това с цел да надграждаме резултатите в обучението и социализацията на учениците.

 1. – Пред какви предизвикателства е изправено ръководеното от вас училище? С какви проблеми най- често се сблъсквате?

– В Трето основно училище се стремим към качествен и ефективен образователен модел. Разполагаме както с млади, образовани и мотивирани специалисти така и с учители с ценен дългогодишен опит. Колаборацията между тях дава чудесни резултати. В момента проблемът, който започнахме да разрешаваме е материалната база. Предстои саниране на училището и ремонт на вътрешни части. Началото на процесът е въпрос на дни.

 1. – Вие освен училищен директор сте активна фигура в местната политика. Лидер сте на най – голямата политическа партия ГЕРБ за община Гоце Делчев. Също така сте общински съветник, който беше в основата на доста реализирани проекти за града. Как съчетавате тези длъжности. От къде черпите сили и енергия?

 • – Струва ми се, искам да вярвам, че и с трите си битности допринасям за благото на обществото и развитието на община Гоце Делчев. Не е лесно, признавам. Най-комфортно се чувствам в училището. Там е моето призвание. Училището е зона свободна от политика. Другите две длъжности, които изпълнявам към момента – председател на ПП ГЕРБ – Гоце Делчев и общински съветник са чисто политически. Те са моят принос за развитието на местната общественост в добра посока. Никога не смесвам работата си като директор с другите две. И не ми е трудно, защото са различни. Благодаря, че припомняте за реализирани проекти в общината. Предполагам, че имате предвид събитията около МБАЛ „Иван Скендеров“. Щастлив съм, че все още хората от града ме спират и ми благодарят за запазването на болницата и за усилията ни да модернизираме част от техниката и базата на важни болнични отделения. Факт е, че в нашата болница вече работят висококвалифицирани специалисти, които предоставят на населението на всички околни общини качествена медицинска грижа.

 1. – Като политик и експерт в сектор „Образование“ ще се осмелите ли да направите прогноза, какво предстои напред? В държавата… В сектора… Навсякъде се говори за трудности и очакван труден период. Има ли светлина в тунела или …

 • – Светлина в тунела има. Очаквам да просветне и в умовете на някои политически лидери за да се случи диалогът в името на държавата. Аз съм оптимист.

 

 1. – След като поехте учебното заведение, което ръководихте, Вие и вашият екип успяхте да реализирате доста проекти. Ще направите ли отчет за свършеното до тук?

 – Разбира се, но трябва да проявите търпение, защото ще ви предоставя доста информация:

 Реализирани финансови средства по Национални програми през 2021 година:

 • НП „ИКТ – Средства за електронен дневник за училища, ЦПЛР и ЦСОП”
  • 00 лв.
 • НП „Без свободен час „, Модул 1 „Без свободен час в училище“ – 4882.00 лв.
 • НП „Иновации в действие“- 3710.00 лв.
 • НП „ИКТ – Средства за Интернет свързаност” – 360.00 лв.
 • НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ – 47902.00 лв.
 • НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ , Модул „Културните институции като образователна среда – 2497.00 лв
 • НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“, Дейност 1. „Организиране и провеждане на срещи с родителите“ и Дейност 2. „Организиране и провеждане на общо мероприятие за включените паралелки от училището в националната програма“ – 2998.00 лв.
 • НП „Заедно в грижата за ученика“, по Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците в началния етап чрез създаване на индивидуално портфолио“- 2364.00 лв.
 • НП „Иновации в действие“- 3710.00 лв.

Предвидени средства по Национални програми за настоящата финансова година:

 • НП „ИКТ – Средства за електронен дневник за училища, ЦПЛР и ЦСОП”- 00 лв.
 • НП „Без свободен час „, Модул 1 „Без свободен час в училище“ – 0,6 % от фонд „Работна заплата“ за финансовата 2022 година
 • НП „ИКТ – Средства за Интернет свързаност” – 360.00 лв.
 • НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“, Дейност 1. „Организиране и провеждане на срещи с родителите“ и Дейност 2. „Организиране и провеждане на общо мероприятие за включените паралелки от училището в националната програма“ – 3000.00 лв.
 • НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ , Модул „Библиотеките като образователна среда“ – 5289.00 лв.
 • НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ , Модул „Културните институции като образователна среда – 2500.00 лв
 • НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ – 8800.00 лв. за вокална група и 15600.00 лв. за два отбора по футбол-момичета и момчета.
 • НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ , Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ – 1920.00 лв. и съфинансиране от бюджета

От учебната 2021/2022 г. училището е партньор на община Гоце Делчев по Проект BG05M9OP001-2.056 -0013-2014BG05M2OP00-C02 „Подкрепящи инициативи за образователно и социално включване в община Гоце Делчев“, финансиран от ОП НОИР 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Проектът е за две учебни години, като за училището са отпуснати финансови средства на стойност  59 373.60 лв.

През учебните 2021/2022 и 2022/2023 години се реализира  Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Закупени са 29 броя лаптопи за ученици, 10 броя лаптопи за учители, шкаф за зареждане на лаптопи. Проведени са обучения на ученици и родители за работа в електронна среда.

През 2022 година приключиха дейностите по проект „Festivals Amond European Society and Traditions” по ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” 2014 – 2020

Координатор – Италия

Партньори – Турция, Гърция, Литва, България

Стойност: 15 980 евро

Продължава реализирането на два проекта по ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” 2014 – 2020:

Проект: „Common Heritage from Tradition to Future“

Координатор – България

Партньори – Гърция, Турция, Хърватия, Румъния

Стойност: 30 302 евро

Проект: „Don’t be Cyber Bully, Be Aware!“

Координатор – Италия

Партньори -Турция, Румъния, Полша, България, Турция

Стойност: 30 512 евро

С Постановление  № 214 от  29 юли 2022 година Министерски съвет отпусна сумата в размер на 996 789,00 лв. за изпълнение на мерките за енергийна ефективност – подмяна на дограма и саниране на сградата.

 

 • Като политик, общински съветник и местен лидер на партия, с кои проблеми най- честно ви ангажират хората. За какво ви търсят най – много?

 • Хората винаги смятат, че техните грижи и проблеми са най-важни, най-неотложни. Понякога това наистина е така. Има различни хора с различни проблеми и очаквания. Опитвам се да бъда полезен. Влагам много усилия, време и емоции в това да помогна на колкото се може повече нуждаещи се. Не винаги успявам. Но не се отчайвам. Пробвам отново и отново. Понякога нещата се случват от третия път….но понякога не успявам да помогна. Странното е, че във всички случаи хората са благодарни. Признателен съм им за това, че виждайки моите усилия, те искрено и от сърце ми благодарят. Това означава много за мен.

 1. Вашето послание към читателите на Топ Преса.

-Бъдете здрави – вие и вашите близки!

И четете ТОППРЕСА за да сте винаги добре информирани!

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене