Народното събрание прие на второ четене промените в Закона за енергетиката

Народното събрание прие на второ четене промените в Закона за енергетиката.

Измененията предвиждат Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да се състои от 5, а не, както досега, от 9 души. Със стаж в областта на енергетиката ще трябва да са двама, вместо досегашните четирима, от членовете на комисията. Няма да се изисква юридически стаж за един от комисарите, както и икономически – също за един член на КЕВР, както са сегашните разпоредби.

С гласуваните разпоредби се разширяват дефинициите на легалните термини „стаж в областта на енергетиката“ и „стаж в областта на водоснабдяването и канализацията“. Като такъв ще се признава и стажът в органи на Европейския съюз, както и при търговци с аналогичен предмет на дейност, но регистрирани и/или лицензирани в друга държава членка. Така за стаж в енергетиката ще се приема и стаж в областта на финансите, счетоводството, търговията с финансови инструменти или банковото дело, свързано с енергийния сектор.

В заключителните разпоредби е записано, че с влизането на законопроекта в сила се прекратяват мандатите на членовете на КЕВР с юридически стаж и стаж в областта на икономиката. Освен това, в деня, в който влезе в сила, чрез жребий се прекратява мандатът на двама от членовете на КЕВР със стаж в областта на енергетиката. Жребият ще се проведе в Народното събрание, между членовете на комисията със стаж в областта на енергетиката, чийто мандат не е изтекъл, по правила, приети от комисията по енергетика, гласува парламентът.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене