В Банско бе подписан КТД за предучилищното и училищно образование

За първи път бе подписан Колективен трудов договор за предучилищното и училищно образование, който касае около 300 души заети в сферата на образованието в община Банско. Преговорите, които бяха продължили около месец са определени като малко по-продължителни и тежки, поради сложната епидемиологична обстановка в страната. Крайният резултат е консенсусен за синдикати, работодателски организации и Община Банско. Участниците се обединиха около тезата, че действително са постигнати по благоприятни условия в сравнение с отрасловия трудов договор.

На ниво община бе договорено увеличаване на минималните размери на средствата за представително и работно облекло за работещите в сферата на образованието. Новият договор за предучилищно и училищно образование в община Банско отразява и по-добри условия за отпуските в т.ч. за педагогическия персонал 57 дни, за непедагогическия 29 дни. Договорени са допълнително два дни повече отпуск за педагогически и непедагогически персонал, единият от които ще бъде ползван на 25 май. Договорена бе и бъдеща съвместна работа между общината и учебните институции за образователни и културни проекти. Кметът на общината Иван Кадев винаги е подкрепял всяка една инициатива в сферата на образованието, съобщават синдикалните партньори.

Подписаният КТД на общинско ниво бе подкрепен и от членовете на КТ „Подкрепа“. „Знаем, че всяко начало е трудно, но вярваме, че и за напред нашата съвместна дейност между общински власти, работодатели и членове на СБУ ще продължи успешно и коректно!“, сподели Стефка Христова, председателят на Общински координационен съвет на СБУ, Банско. КДТ бе подписан от кмета на община Банско Иван Кадев, от Началника на РУО Ивайло Златанов, от председателя на СРСНПБ за Банско Зорка Шумарева, както и от председателите на двата синдиката.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене