училища

Голф игрище в училищен двор в Разлог, зеленчукова ферма в детска градина в Сандански, дендрологична алея в училище в с. Кочан… сред 84-те проекта от Благоевградска област за 3,5 млн. лв. от ПУДООС

84 проекта подадоха училища, детски градини, образователни институции, общини и кметства от Благоевградска област в рамките на тазгодишната национална...

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене