първо оу

Седмокласниците от Първо ОУ в Гоце Делчев приключиха успешно изследователската дейност на тема „От искрата на пробудата до Епопеята“

Днес приключи изследователската дейност на седмокласниците, избрали разширена подготовка по история и цивилизации, на тема „От искрата на пробудата...

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене