людмил терзиев

33 имота – цехове, казарми, магазини и парцели, продава община Хаджидимово на цената на 1 апартамент в Благоевград

17 бивши шивашки цехове, магазини, казармени и други помещения включи община Хаджидимово в приоритетния си списък за продажба на...

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене