кредит

Публично обсъждане за издаване на общинска гаранция за обезпечаване на дългосрочен ниско лихвен кредит на Специализирана болница за активно лечение „Свети Мина“ ЕООД ще се проведе в Благоевград

Община Благоевград кани гражданите, обществени организации, неправителствени организации, юридически лица и всички заинтересовани да участват в публично обсъждане за...

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене