ноември 6, 2023

Административен съд – Благоевград остави без уважение искането за спиране изпълнението на решението за избор на кмет на кметство Поленица, община Сандански

С Определение №1962 от 06.11.2019 г. Административен съд – Благоевград остави без уважение особеното искане за спиране изпълнението на...

СКЛЮЧЕН 68-МИ ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

На 25.10.2023г. е подписан тристранен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Държавен фонд „Земеделие“, СНЦ „Местна инициативна...

Пред Административен съд – Благоевград са оспорени избирателната квота и разпределението на мандатите при избора за общински съветници в община Сандански

В Административен съд – Благоевград е образувано административно дело №1061/2023г. против Решение №218-МИ/31.10.2023г. на Общинска избирателна комисия – Сандански....

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене