февруари 8, 2023

Все още никой не е посочил причините, поради които върху нас беше осъществен акт на враждебност, завиха в позиция от „Македонски културен клуб „Никола Вапцаров“ – Благоевград“

Ние се чувстваме с накърнено достойнство и сме в недоумение за хаотичното нанасяне на удари, защото към настоящия момент...

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене