Служители на ЮЗДП се обучават по FSC горска сертификация

Обучения по FSC горска сертификация за служители от 36 стопанства, които предстои да бъдат групово сертифицирани до края на 2017 г., започва Югозападното държавно предприятие. От 15 до 18 ноември зам.-директори, началници на участъци и един лесничей от всяко поделение, пряко ангажиран с процеса на сертификация, ще се подготвят за процедурите, докладите и добрите практики по прилагане на сертификата. Утре – вторник, от 12.00 часа, в залата на РДГ Благоевград /ул. „Васил Коритаров” 2/ е обучението за представители на стопанствата в Белица, Разлог, Добринище, Гоце Делчев, Гърмен, Елешница, Места и Белово.

Към момента 2 поделения на ЮЗДП – „ДЛС Дикчан” и „ДГС Якоруда” притежават индивидуални FSC сертификати. След успешно преминаване на същинския одит други две – „ДЛС Осогово” и „ДГС Кюстендил”, очакват да получат Сертификат за отговорно управление. Останалите 36 стопанства са разделени в две групи и ще бъдат групово сертифицирани до края на следващата година.

FSC сертификацията се разглежда като златен стандарт за отговорно управление на горските територии, поради което е най-успешната система за горска сертификация в света. Притежателите  на сертификата задължително изпълняват приложимите сертификационни изисквания на FSC и преминават годишни одити, които се провеждат от сертификационните органи. Сертифициращите органи са тези, които проверяват съответствията на сертифицираните предприятия с необходимите изисквания. Въз основа на констатациите те издават, поддържат или спират валидността на сертификатите.

Сертификацията е доброволна, но е важна гаранция за отговорното и устойчиво управление на горите и ефективното използване на целия спектър от продукти и услуги, които се добиват от тях.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене