Започва прием на документи за закупуване на малки горски имоти

От днес – 18 юли, Югозападното държавно предприятие започна прием на документи за купуване на дребни по размер горски територии. Те трябва да са собственост на български физически лица, да не са били предмет на замяна и да са до 5 хектара /50 декара/.

Собствениците, които желаят да ги предложат за закупуване, трябва да подадат заявление до ЮЗДП или до териториалното поделение, в чийто обхват се намира имотът. Заявлението е по образец, който се намира в публикуваните правила в интернет страницата на „ЮЗДП” ДП гр. Благоевград и неговите териториални поделения – държавните горски и ловни стопанства.

Крайният срок за подаване на документи е 20.09.2016 г.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене