Стартираха летните ученически програми в община Гоце Делчев

Тя бе открита официално от заместник – кмета на община Гоце Делчев Богдан Боцев

Лятната програма за ученици, организирана от община Гоце Делчев чрез Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в града. лятна програма 1

Тази година програмата е под мотото „Аз избирам доброто“ и децата ще могат да избират между 9 клуба по интереси в зависимост от своето желание.

Дейностите в лятната програма са предвидени за месец юли и август 2016 г., Програмата се организира за четвърта поредна година и интересът към нея е много голям.

В програмата можеха да се включат всички желаещи деца по телефон, e-mail или на място, а родителите им попълниха декларации за съгласие, по образец на ОКБППМН. Задължително условие за посещенията на децата в клубовете е те да спазват общите и специални правила на всеки клуб!

Така немалкото деца, които се включиха в програмата ще бъдат ангажирани през юли и август 2016 г., като са възможни промени в датите и часовете на заниманията, което ще зависи и от това дали ще има нови записали се, които да променят броя на участниците, макар че срокът, в който трябваше да бъде подадено заявление за прием. При откриването на дейността малките гоцеделчевци получиха своята входна карта за клубовете, а всички занимания в клубовете са напълно безплатни за децата!

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене