ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР „ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ ЗА МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ

56ENTERPRISE EUROPE NETWORK – ЦЕНТЪР САНДАНСКИ

към Бизнес Информационен и Консултантски Център – Сандански

ОРГАНИЗИРА

 ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР

„ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ ЗА МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ.

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ“

 

Място на провеждане: 

гр. Сандански, в зала „Син салон“ на Интерхотел Сандански

Дата на провеждане: 

04 юли 2016г., 14:00 часа

Семинарът е предназначен за представители на бизнеса, желаещи да се възползват от възможностите, които предлага ПрограмаЕРАЗЪМ ЗА МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ, както и за организации от неправителствения сектор и образователни институции, които се интересуват от условията за кандидатстване с проектни предложения по Програма ЕРАЗЪМ+.

Ще бъдат представени актуални и предстоящи конкурси по програма ЕРАЗЪМ ЗА МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ и програма ЕРАЗЪМ+. Ще бъдат дискутирани изискванията за участие и изготвяне на качествени проектни предложения.

Лектор: г-жа Таня Илиева

Г-жа Таня Илиева е водещ консултант в разработване и управление на европейски проекти за бизнеса и администрацията. Притежава 17-годишен опит като консултант, оценител и финансов контрольор в 17 национални и европейски програми. Консултирала е над 200 европейски проекта за трансгранично и транснационално сътрудничество на стойност над 150 милиона евро. Дългогодишен треньор и преподавател по създаване и изграждане на финансова устойчивост на сдружения, мрежи и клъстери. Гост-преподавал в Американския университет в България по „Подготовка, управление и отчитане на европейски проекти”.

Семинарът е безплатен за участниците, като с оглед логистичната организация, моля да потвърдите вашето участие не по-късно от 01.07.2016 г., на посочените координати или да попълните формуляр за регистрация, онлайн на адрес:

 http://goo.gl/forms/KydrB3ayooJz3y5i1

За повече информация и регистрация:

Бизнес Информационен и Консултантски Център /БИКЦ/ – Сандански

Enterprise Europe Network – център Сандански

2800 Сандански; ул.”Скопие” №5

тел: 0746 30549; факс: 0746 32403;

e-mail: office@biccsandanski.org  

www.bicc-sandanski.org


Untitled-1

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене