Областната администрация кандидатства с проект за подземни контейнери за твърди отпадъци в Благоевград и Разлог

Областният управител на Благоевград Бисер Михайлов внесе две проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония 2014 – 2020 г.

Проектите са с наименования „Интелигентни комунални градове“ и „Зелени сгради за общо зелено бъдеще – GREEN“, по Приоритетна ос 1: Околна среда и Специфична цел 1.1. Опазване на околната среда и устойчиво използване на общите природни ресурси на трансграничния регион.

Приблизителната стойност на първото проектно предложение, по което Областна администрация е водещ партньор, е 380 000 евро, като финансирането от ЕС е в размер на 100 %, а продължителността на проекта е 24 месеца.

Част от дейностите по проекта са  монтиране на подземни контейнери за твърди отпадъци в пилотните общини Благоевград и Разлог, и създаване на уеб базирана електронна система за известяване нивото на отпадъци в контейнерите. Контейнерите ще бъдат подземно поставени и снабдени с повдигащ механизъм, който да ги издига на нивото, от което да бъдат събирани.

Чрез проекта „Интелигентни комунални градове“ ще се осигури поставянето на подземни контейнери на определените за това места и ще бъде предоставена известителната система, която ще сигнализира за запълването на контейнера.

Проектът ще създаде възможност за бъдещо надграждане и създаване на цялостна общинска система за подземно вградени контейнери. Инвестиционните строителни дейности ще бъдат реализирани и от македонския партньор по проекта в община Кочани.

Второто проектно предложение „Зелени сгради за общо зелено бъдеще – GREEN“ е с общ бюджет 397 678 евро. Водещ партньор е Център за развитие на Източен планов регион БЮР Македония, а Областна администрация Благоевград е партньор. Очакваните резултати от реализирането на проекта са реновирани административни сгради на Областна администрация Благоевград и община Кочани, с цел подобряване на енергийната им ефективност.

Проектът предвижда и дейности по обучение на служители от областта и община Кочани относно запознаване и прилагане на мерки за намаляване на последиците от климатичните промени, „зелена“ инфраструктура и „зелен“ транспорт, както и включване на млади хора на възраст от 10 до 17 години , които чрез участие в семинари и еднодневни събития и в рамките на кампанията ще подобрят познанията си за промените в климата.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене