Община Гърмен търси фелдшер или медицинска сестра по проект „Нови възможности за грижа“

Свободно работно място за медицинска сестра или фелдшер по проект „Нови възможности за грижа“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020.

Във връзка с изпълнение на дейностите по проекта, Община Гърмен допуска кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти за осигуряване на достъп до здравни услуги на потребители на услугата „Личен асистент”.

По този повод администрацията в Гърмен обяви прием на заявления за длъжността, за която могат да кандидатстват специалисти с професионална квалификация, както и такива в пенсионна възраст.

За свободната позиция по проекта се допуска да кандидатстват трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд.

Осигуряването на здравни услуги на потребителите на социалната услуга „Личен асистент“ ще бъде в периода от 01.02.2016 г. до 29.02.2016 г.

Документите за кандидатстване се приемат в стая №15, етаж 3, в община Гърмен, ул. „Първа“ № 35 от 25.01. 2016 г. до 29.01.2016 г. включително.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене