Кампания на Топ ПРЕСА – общински съветници, за какво ви са заплатите?

По примера на колегите си от Симитли и Кюстендил, не е ли редно новоизбраните представители на местни­те парламенти да докажат, че наистина са участвали в местните избори и поли­тическата надпревара от морални подбуди и с цел да работят за обществото? По проверка на наши коле­ги политически репортери повечето представители на местните парламенти в Юго­западна България са хора с възможности, успешен биз­нес или успешна реализация в професията със стабилни доходи. Нали всеки един от тях през предизборните си платформи заявяваше, че ще работи за хората от общината, а не за користни цели? Нека го докажат. Да се откажат от заплатите си и да дарят парите. Топ Преса ви призовава да го напра­вите. Приканваме и нашите читатели от цяла Югозапад­на България да се включат в инициативата и да помолим официално местните поли­тици да покажат за какво са в политиката.

Очаквайте продължение…

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене