Неврокопският бизнесмен Кирил Анзов: Жертва съм на манипулация! Някой се опитва да опетни името ми и да съсиъпе семейството ми!

Преди няколко дни в публичното пространство излезе информацията, че родният дом на биз­несмена Кирил Ан­зов в град Гоце Дел­чев се продава от съдия-изпълнител заради задължения към банка. Това по­роди десетки слу­хове, че той едва ли не е пред фалит и че бизнесът му е съси­пан. Дни след като тази публикация видя бял свят, с нас се свърза господин Анзов, който държи да заяви следното: „Чувствам се мно­го зле, след като тази публикация излезе Това е мани­пулация и жертвата съм аз заедно със моето семейство. Публикацията, освен че вка­ра баща ми в болница, се опитва да почерни името ми и бизнеса ми, че едва ли изпълнявам задълженията си към финансови институции. Проявен е абсолютен непрофесионализъм от страна на журналиста, писал статия­та, защото трябваше да си направи труда да види, че аз водя дело с въпросната банка, заради не­спазване на клаузи . от общия ни договор. Затова креди­тът ни е спрян да се обслужва и бан­ката превантивно  е взела мерки със запора. Последна­та дума обаче е на българския съд, в когото аз вярвам. Въпросът ми е ще получа ли извине­ние, като докажа, че съм жертва на манипулация, или трябва да си тър­ся правата по съ­дебен път?“, заяви Анзов, искайки от нас публичност за своите проблеми.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене