За едно момче от ромски произход от Сандански…

Уникална среща на

Теодора ХРИСИМОВА

Преди няколко дни бях в ‘Парк Хотел Москва, за да се видя с музикантите от ор­кестър „Galanti“. След като нашата среща приключи, на тръгване срещнах Слави Сандански. Срещата ни на­истина бе случайна, но же­лана и то не само от мен, а и от фенове и музиканти. За съжаление интервюто не е голямо, но важното е, че ще запишем в страниците на Топ ПРЕСА още един голям ромски музикант.

 • Изключително приятно ми е да те видя и да си пого­ворим. Как си?
 • Благодаря, добре.
 • От много време полу­чавам запитвания за теб. Определян си за един от най-добрите за момента и то не само в България, но и в Европа и не само от фено­ве, но и от твои колеги музи­канти, така че се радвам за това, че ще зарадваме мно­го хора с това интервю.
 • За мен наистина е голя­ма чест. – ^
 • Е, първият въпрос е ясен. От къде си и кога си роден?
 • Роден съм на 08.05.1988 година в град Сандански.
 • От там ли идва псев­донима Слави Сандан­ски?
 • Казвам се Слави Емилов, но за мен за­почнаха да говорят като Слави от Сандански и в последствие стана Сла­ви Сандански.
 • Кога започна твоето музикално обучение?
 • Бях на 7 години, когато започнах да се уча.
 • От къде е любовта към музиката? Има ли други музиканти в се­мейството ти?
 • Да, има, баща ми е музикант.
 • Професионално кога започна да свириш?
 • Започнах да свиря професионално на 11 го­дини по сватби.
 • Първият състав, в който си работил?
 • В интерес на ис­тината, никога не съм бил в състав и не ми се иска. Работя сам и ми е по-спокойно. Не съм за­висим, свиря моята му­зика и всичко това бла­годарение на моя баща Боцмана, той ми даде основата.
 • Не си ли си мечтал да имаш свой оркестър?
 • Естествено!!! Виж сега, аз живея в район, в който няма много музи­канти, така че няма как да направим банда.
 • Как ти се струва ромска­та музика в момента?
 • Ромската музика с все­ки изминал ден става все по-красива и по-красива. Според мен се ромската му­зика се развива в правилна­та посока. Друг е въпросът, че малко могат да я свирят правилно. Има тънка грани­ца и често много мои колеги я прекрачват.
 • Благодаря ти, Слави, по­желавам ти успех!!!
 • Аз също благодаря.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене