Деканът на Стопанския факултет в ЮЗУ доц. д-р П. Димитров: Няма да се закриват специалности в направленията „Икономика” и „Туризъм”, някои хора искат да ни няма, защото сме трън в очите им…

Преслав Димитров

Да, има хора, които ни завиждат, защото сме сме трън в очите им. Искат да ни няма, но това няма как да се случи“, заяви деканът на Стопанския факултет в ЮЗУ – Благоевград доц. д-р Преслав Димитров по повод тиражираните в столични медии информации, че заради намаляващия брой кандидат-студенти родните университети ще бъдат принудени да закриват специалности.

Според прогнози на просветното ведомство повечето от висшите училища ще трябва да се откажат от специалностите, свързани с икономика, администрация и управление, защото държавата нямало да отделя пари за тях.

Доц. д-р П. Димитров обаче даде категорично да се разбере, че готвените реформи няма да засегнат Стопанския факултет на ЮЗУ. Като аргументи той изтъкна редицата успехи на факултета в научноизледователската и проектната дейност, разработваните магистърски и докторантски програми, тясното международно сътрудничество с водещи световни университети, качествената подготовка на студентите, в това число и голям брой чуждестранни.

„Да, в ЮЗУ може би имаме вина, че не популяризираме достатъчно своята научна работа и постижения, но това в никакъв случай не омаловажава успехите ни. Като ръководител катедра „Туризъм”, миналата година обещах, че в това професионално направление тази година ще бъдем на трето място в рейтинговата система и това се случи. За сравнение – през 2014 г. бяхме на 5-та позиция, а сега сме две места напред. Този факт говори сам по себе си. Естествено, имаме още много работа, но деканското ръководство и целият академичен състав продължаваме напред. С общи усилия ще работим за издигане престижа на факултета и на университета ни“, каза още деканът и допълни, че всяка катедра на факултета подготвя за акредитация програми в дистанционна форма на обучение.

Всъщност мащабните реформи във висшето образование действително предвиждат нов начин за финансиране на университетите. Те ще бъдат диференцирани на изследователски /тоест правещи наука/ и чисто образователни. Планира се и поетапното премахване на плащанията на бройка записани студенти, като вместо това държавни средства ще се дават само за първите два-три университета, които са водещи в определени научни области, според  рейтинговата система. Идеята е към 2020 година 60% от парите за дадено направление да бъдат разпределяни въз основа на това как се представя ВУЗ-ът в рейтинговата класация.

Във връзка с готвените промени в ЮЗУ също предприеха мерки, а като приоритетни задачи бяха определени правенето на разпознаваема наука и повишаване на чуждоезиковата подготовка на академичния състав.

struma.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене