Над 200 мераклиите за кметове на 25 населени места в община Сандански

12 повече са населените места в община Сандански, в които жителите ще могат да гласуват за кмет на кметство. Досега преди последните промени в законодателството в 13 села се провеждаше пряк избор за кмет на кметство. В останалите 41 населени места в общината кметските наместници се назначаваха със заповед на общинския кмет след одобрение на Общинския съвет. За първи път за кмет на кметство ще гласуват в селата Враня, Виногради, Ласкарево, Ладарево, Любовка, Хърсово, Яново, Лиляново, Спатово, Хотово, Пирин и в гр. Мелник. На последните местни избори преди четири години пряко кмет избираха жителите на населените места Петрово, Катунци, Вълково, Струма, Лебница, Лешница, Склаве, Ново Делчево, Дамяница, Левуново, Поленица, Джигурово и Плоски. В останалите 29 населени места назначаването на кметски наместници ще става със заповед на кмета на общината. На 100 процента там, където има пряк избор, настоящите кметове на кметства и назначени кметски наместници се впускат в битката за предстоящите местни избори наесен. Очаква се над 200 мераклии кметове на кметства да се включат на изборите наесен.

struma.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене