ГРАДЪТ: Как ВЕЦ над село Мосомище вреди на реките и природата?

Произведената от ВЕЦ енергия не е зелена

Селото въстава срещу строежа над Мосомишките ливади

Водноелектрическите централи (ВЕЦ) поначало не произвеждат зелена енергия, макар ипървоизточникът на енергия – водата – да се причислява към възобновяемите източници на енергия. Същото важи в почти еднаква степен, както за големите, така и за малките централи. Това е така, защото за построяването на ВЕЦ водното течение се препречва с язовирни стени или баражи, а дори и съвсем малки прегради нарушават всички най-важни функции на реките и те престават да действат като биокоридори. Това унищожава биоразнообразието и въздейства негативно на природата в района. Поради това и енергията, произведена от ВЕЦ, не може да се нарече „зелена“. Тя като принцип се добива за сметка на растителните и животински видове, чийто местообитания биват унищожени директно – чрез пряко застрояване, заблатяване или пресушаване (съответно над и под язовирната стена), или косвено – като се прекъсват връзките между екосистемите.

В много от случаите, строителството на ВЕЦ е свързано и с негативни социални последици, като се засягат стопански и рекреационни функции на реките и се отнема ресурс на местните общности.

В края на миналата година до нас достигна информация, че най-модерната турбина за производство на ел. енергия на стойност над 300 000 евро, произведена в Чехия, ще бъде монтирана в най-новата ВЕЦ, строяща се около местността „Мосомишките ливади“ близо до град Гоце Делчев. Проектът е стартиран от собственика на ТЦ „Янка“ в гр. Гоце Делчев, но с посредничеството на скандално известния ел. проектант Петър Манолев. Собственикът е убеден да прехвърли собствеността на имота и проекта на фирма на бившия шеф на НЕК – България, по времето на ПП ГЕРБ – Красимир Първанов. При назначаването му прави впечатление именно фактът, че втори поред мениджър от тази компания оглавява НЕК в мандата на ГЕРБ. В надзорния съвет на „ЧЕЗ България“ на 14 октомври 2009 г. като представител на държавата влиза Димитър Николов Стефанов. Той се свързва с един от скандалните бизнесмени на прехода – бизнесмена Румен Николов-Пашата, по две линии, макар и не преки. Стефанов е управител в компанията „Омега 96”, чийто едноличен собственик е английското дружество „Кенут маркетинг лимитед“. Година по-късно обаче Съветът на директорите на Българския енергиен холдинг ЕАД взима единодушно решение за освобождаване на Красимир Първанов от поста изпълнителен директор на Националната електрическа компания ЕАД. Мотивите за освобождаването му са грубо нарушаване на йерархичните правила и неспазване на установената процедура за водене на преговори, съобщиха от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ),

Оставката на Първанов е поискана от министъра на икономиката и енергетиката, тогава Трайчо Трайков, след като той подписва споразумението за проекта АЕЦ „Белене“ с руската „Атомстройекспорт“. Трайков обвинява Първанов, че въпреки изричната му забрана е подписал Допълнение 12 към договора, с което, според министъра, се предрешава строителството на атомната централа.

По тази причина неотдавна инициативен комитет от село Мосомище, общ. Гоце Делчев, се бе организирал против изграждането на ВЕЦ над селото. Според думите им, става въпрос за проект на „енергийната мафия“. Опасенията им са, че той ще съсипе еко равновесието на туристическата зона над селото, като основният засегнат ресурс ще е реката.

„Готови сме на крайности, ако трябва ще направим и живи вериги, но ВЕЦ няма да се построи…“, заявява пред наш репортер един от организаторите на протестите.

Местните се притесняват още, че енергийният лобист инж. Петър Манолев от гр. Гоце Делчев стои в основата на схема за строеж на ВЕЦ на Мосомишките ливади! Зад схемата – висш енергиен бос! Идеята била да бъде монтирана трибуна, която ще бъде произведена от ЧЕЗ в Чехия и се очаква централата да заработи до няколко месеца. Както може да се предположи, основен консултант по проекта е Петър Манолев, който е издействал и становището, че идеята за ВЕЦ-а не ощетява хората от близкото село Мосомище и че проектът е идеален за реализиране, без да ощети никого. Държавата е приела това становище, въпреки че в селото напрежението за строежа нараства все повече и повече.

(Продължава в следващия брой!)

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене